CFR: Demesuri pentru modificarea si completarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale

  • 27-ian.-2022
CFR: Demesuri pentru modificarea si completarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale

INFORMARE cu privire la solicitarea adresata Domnului Ministru, Prof.univ.Dr. Alexandru Rafila, referitor la proiectul de ORDIN pentru modificarea si completarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1301/2007:

Dragi colegi,

Avand in vedere numeroasele sesizari primite de Colegiul Farmacistilor din Romania (CFR), referitoare la urmarile pe care implementarea modificarilor proiectate pentru OMS 1301/2007 le-ar putea avea asupra exercitarii profesiei de farmacist in laboratoarele de analize medicale, va informam cu privire la demersul intreprins de CFR in primele zile ale anului (adresa inregistrata la Nr. 18/05.01.2022), prin care s-au supus atentiei Domnului Ministru al Sanatatii, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila urmatoarele:

“Avand in vedere postarea pe website-ul Ministerului Sanatatii http://www.ms.ro/acte-normative-in-transparenta/ a proiectului de ordin mentionat, formulam urmatoarea propunere de modificare a actului normativ aflat in transparenta decizionala, pe care va rugam respectuos sa o luati in considerare la aprobarea formei finale:

Propunerea Colegiului Farmacistilor din Romania de modificare se refera la: “3. La art. 5 alin. (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) In laboratorul de analize medicale isi desfasoara activitatea medici cu specialitatea: Microbiologie medicala, Medicina de laborator si alt personal cu studii superioare autorizat sa lucreze in domeniul medical: biochimisti, biologi, chimisti, precum si asistenti medicali de specialitate.”

In acest sens, va aducem in atentie forma actuala, in vigoare, a acestui punct:

Art. 5 – (3)

In laboratorul de analize medicale isi desfasoara activitatea medici cu specialitatea medicina de laborator – laborator clinic, microbiologie, medicina de laborator, alt personal cu studii superioare autorizat sa lucreze in domeniul medical – biologi, biochimisti, chimisti si farmacisti, precum si personal mediu sanitar.”

Precizam ca modificarea propusa de proiectul de ordin prin care se promoveaza excluderea farmacistilor din randul personalului cu studii superioare autorizat sa lucreze in laboratorul de analize medicale nu poate fi acceptata, deoarece contravine total prevederilor Legii 95/2006, Titlul XIV Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania, care stipuleaza la:

Art. 567 – (1) Profesia de farmacist este profesie independenta si se exercita pe baza certificatului de membru al CFR, in regim salarial si/sau independent, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

Or, Art. 568 cuprinde la alineatul (1) toate activitatile specifice, prin care se poate exercita profesia de farmacist, in care s-au inclus si:

k) masurarea unor parametri biologici, efectuarea de teste in scop de diagnostic si administrarea de vaccinuri, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.”, cu evidentierea totodata, la alineatul (2) pct d):

(2) Farmacistul, in conformitate cu pregatirea sa universitara, este competent sa exercite si alte activitati profesionale precum:

d) analize in laboratoare de biochimie, toxicologie si igiena a mediului si alimentelor;”

In sustinerea mentinerii farmacistilor in categoriile profesionale care isi pot desfasura activitatea in cadrul laboratoarelor de analize medicale, pledeaza:

• pe langa

inscrierea in Grila de competente aferente domeniului Farmacie si pe suplimentul de diploma: C4 Analiza si controlul substantelor, medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor si a altor produse pentru sanatate, analiza in laboratoarele de biochimie, toxiocologie si igiena mediului si alimentelor

si faptul ca,

Rezidentiatul in domeniul FARMACIE cuprinde si concursul pentru specialitatea Analize medico-farmaceutice de laborator (denumita anterior Laborator farmaceutic).”

In continuare, s-a supus atentiei domnului Ministru si un alt aspect pe care il consideram esential in indeplinirea atributiilor legale ale Colegiului farmacistilor din Romania, respectiv prevederile Art. 589 din Legea 95/2006:

a) colaboreaza in domeniul sau de competenta cu Ministerul Sanatatii prin asigurarea controlului aplicarii regulamentelor si normelor care organizeaza si reglementeaza exercitarea profesiei de farmacist, indiferent de forma de exercitare si de unitatea farmaceutica in care se desfasoara;

b) apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele membrilor sai in toate sferele de activitate;”

Ne-am referit in acest sens la faptul ca profesia de farmacist este o profesie reglementata conform unor directive europene, transpuse integral in Legea 95/2006, fapt mentionat si in incheierea Titlului XIV al Legii, referitor la exercitarea profesiei noastre.

Am evidentiat astfel:

b) Directiva Consiliului nr. 85/432/CEE din 16 septembrie 1985 pentru coordonarea dispozitiilor legislative, regulamentare si administrative privind anumite activitati din domeniul farmaceutic, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE), seria L, nr. 253 din 24 septembrie 1985, p. 34;

c) Directiva Consiliului nr. 85/433/CEE din 16 septembrie 1985 privind recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si a altor titluri de farmacist, inclusiv masuri pentru facilitarea exercitarii efective a dreptului de stabilire privind anumite activitati in domeniul farmaceutic, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE), seria L, nr. 253 din 24 septembrie 1985, p. 37;”

In solicitarea trimisa s-a precizat de asemenea:

“In sprijinul acelorasi principii, de promovare a calificarii comunitatii farmacistilor din Romania in toate sferele de activitate in care s-au specializat si beneficiind de apartenenta la Grupul Farmaceutic al Uniunii Europene (Pharmaceutical Group of European Union- PGEU), a carui viziune o impartasim in totalitate, citam din ideile enuntate si sustinute de PGEU:

Punctul culminant al acestui deceniu il reprezinta procesul legislativ care a condus la aprobarea Directivelor 85/432/CEE si 85/433/CEE de armonizare a formarii si educatiei farmacistilor si de stabilire a principiului recunoasterii reciproce a calificarilor de farmacie.

In incheierea adresei CFR ne-am exprimat convingerea ca argumentele formulate justifica propunerea de reformulare a art. 5 alin. (3) din proiectul de ORDIN pentru modificarea si completarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1301/2007, in sensul mentinerii farmacistilor (ca in forma actuala, in vigoare) in categoriile profesionale care isi pot desfasura activitatea in cadrul laboratoarelor de analize medicale.

Vom reveni in atentia dumneavoastra cand vom detine noi informatii pe acest subiect.

Cu toata consideratia,

Presedinte Prof. Univ. Dr. Farm. Dumitru Lupuliasa