Colectarea si decontarea costurilor pentru eliminarea medicamentelor expirate/neutilizate

  • 22-apr.-2024
Colectarea si decontarea costurilor pentru eliminarea medicamentelor expirate/neutilizate

Ministerul Sanatatii a initiat un proiect de ordin pentru aprobarea Normelor de colectare si decontare a costurilor pentru desfasurarea operatiunilor de eliminare a medicamentelor expirate si/sau neutilizate provenite de la populatie.

Potrivit referatului de aprobare, Ministerul Sanatatii stabileste procedura de finantare a unitatilor sanitare cu paturi unde se colecteaza medicamentele expirate si/sau neutilizate de la populatie, in scopul decontarii cheltuielilor suportate de catre acestea in procesul de eliminare finala a acestor medicamente, cu ajutorul operatorilor economici autorizati in acest scop.

Pentru decontarea cheltuielilor mai sus mentionate, s-a stabilit un prag valoric, in urma analizarii datelor referitoare la costurile cantitatilor deseurilor de medicamente generate de unitatile sanitare in anul 2023, transmise de Institutul National de Sanatate Publica.

“Proiectul de ordin prevede incheierea de contracte cu acesti operatori economici, atat de catre spitalele publice cat si de cele private, precum si incheierea de contracte cu casele de asigurari de sanatate, in scopul decontarii cheltuielilor generate de eliminarea finala a medicamentelor expirate si/sau neutilizate de la populatie. Modelul de contract ce va fi incheiat intre spitalele private si casele de asigurari de sanatate, va fi aprobat prin ordin de ministru, ulterior publicarii in Monitorul Oficial a prezentului proiect de ordin.”, mai scrie in referatul de aprobare.

De asemenea, Ministerul Sanatatii aloca din bugetul propriu sumele necesare acoperirii cheltuielilor rezultate in urma distrugerii medicamentelor mai sus mentionate, sume ce vor fi transferate catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, care va redistribui fiecarei case judetene de asigurari de sanatate sumele rezultate in urma centralizarii tuturor facturilor unitatilor sanitare, in scopul decontarii acestora.

Etichete: medicamente expirate, medicamente neutilizate, colectare medicamente de la populatie, eliminare medicamente