Examen pentru obtinerea titlului de medic, medic stomatolog sau farmacist specialist

  • 06-sept.-2022
Examen pentru obtinerea titlului de medic, medic stomatolog sau farmacist specialist

Ministerul Sanatatii organizeaza, in perioada 12 octombrie – 25 noiembrie 2022, sesiune de examen pentru obtinerea titlului de medic, medic stomatolog sau farmacist specialist, in baza si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata prin Legea nr. 103/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale ordinului comun al MSP si MECT nr. 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat in specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, cu modificarile si completarile ulterioare.

La acest examen se pot prezenta:

• Medicii, medicii stomatologi si farmacistii rezidenti, cadrele didactice si de cercetare stiintifica medicala confirmate in rezidentiat si medicii/ medicii stomatologi/farmacistii specialisti sau primari, care au efectuat pregatirea in vederea obtinerii celei de-a doua specialitati, care pana la data de 12 octombrie 2022 finalizeaza totalitatea stagiilor de pregatire cuprinse in curriculumurile de pregatire aprobate pentru fiecare specialitate.
• Medicii, medicii stomatologi si farmacistii care au finalizat in totalitate pregatirea efectuata in rezidentiat sau in cea de a doua specialitate si nu au sustinut acest examen sau nu l-au promovat in sesiunile anterioare. Prezentarea acestora la examen se va face cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (6) al Ordonantei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in termen de maximum 5 ani de la data incheierii programului de pregatire.
• Medicii, medicii stomatologi si farmacistii rezidenti, cadrele didactice si de cercetare stiintifica medicala confirmate in rezidentiat, respectiv medicii specialisti sau primari care au efectuat pregatire in vederea obtinerii celei de-a doua specialitati, aflati la data examenului in ultimele 6 luni anterior finalizarii integrale a pregatirii, in perioada cuprinsa intre 13 octombrie 2022-12 aprilie 2023, inclusiv, in conditiile prevazute de art. 15 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, cu modificarile si completarile ulterioare.
• Medicii, medicii stomatologi si farmacistii care au efectuat specializare prin Ministerul Educatiei, care indeplinesc conditiile din prezenta publicatie*.

Examenle se vor desfasura in centrele universitare cu facultati de medicina generala, medicina dentara si farmacie acreditate, in care s-a efectuat pregatire pentru specialitatile respective.

Examenele se vor desfasura conform Metodologiei de desfasurare a probelor sesiunii de examen, care va fi publicata pe pagina web a Ministerului Sanatatii pana cel tarziu la data de 03 octombrie 2022.

Toate examenele vor debuta cu proba scrisa. Desfasurarea probelor ulterioare a examenului, clinice si practice, va avea loc conform celor mentionate in tematicile fiecarei specialitati.

Tematicile de examen, pe baza carora se vor desfasura examenele in aceasta sesiune, au fost prevazute pentru anumite specialitati, cu durata de pregatire de 4 sau 5 ani, in cuprinsul curriculumurilor de pregatire respective, fiind aprobate ca atare din anul 2017, respectiv 2018, fiind aduse la cunostinta candidatilor prin afisare pe pagina web rezidentiat.ms.ro, la sectiunea Curriculumuri de pregatire, dupa cum urmeaza:

Inscrierile pentru:

  • medicii, medicii stomatologi si farmacistii rezidenti din reteaua de asistenta medicala si care vor finaliza integral pregatirea pana la data de 12.04.2023;
  • medicii, medicii stomatologi si farmacistii rezidenti/specialisti/primari, care au efectuat pregatirea in a doua/a treia specialitate, prin promovarea unui nou concurs rezidentiat si care vor finaliza integral pregatirea pana la data de 12.04.2023; se fac prin Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, din centrele universitare unde se solicita sustinerea examenului si in care s-au efectuat minimum 6 luni de pregatire din modulul de baza, sau prin Directiile medicale ale ministerele cu retea sanitara proprie pentru angajatii acestor ministere.

Candidatii pot depune personal dosarele de inscriere la sediul acestor institutii, in perioada cuprinsa intre 1-15 septembrie 2022 inclusiv, sau le pot trimite prin servicii postale, pe proprie raspundere, avand dovada expedierii dosarelor in termenul mentionat. Institutiile care vor efectua inscrierile vor afisa programul de preluare a dosarelor.

Vezi ce documente trebuie sa contina dosarul de inscriere, AICI.

Etichete: examen farmacist specialist, obtinerea titlului de farmacist