Proiect privind distribuirea iodurii de potasiu catre populatie | Rolul farmaciilor

  • 25-mai-2022
Proiect privind distribuirea iodurii de potasiu catre populatie | Rolul farmaciilor

Ministerul Sanatatii a initiat un Proiect de Ordin privind modalitatea de distribuire a medicamentului iodura de potasiu 65 mg comprimate catre populatie.

In scopul de a realiza blocarea eficace a absorbtiei radioactive, iodura de potasiu trebuie sa fie administrata cat mai curand posibil dupa expunerea la radiatii. Astfel, pentru a ajunge la populatia eligibila si sub varsta de 40 de ani, Ministerul Sanatatii va distribui populatiei iodura de potasiu 65 mg in scop preventiv prin intermediul farmaciilor cu circuit deschis. Lista farmaciilor cu circuit deschis care distribuie comprimatele de iodura de potasiu 65 mg se publica pe pagina web a Ministerului Sanatatii.:

Art. 3 Medicul de familie, incepand cu prima consultatie acordata, inclusiv pentru consultatiile programate, elibereaza, ca masura strict preventiva, prescriptia medicala pentru ridicarea din farmacia comunitara a medicamentului iodura de potasiu 65 mg comprimate pentru pacient, daca acesta este eligibil. Pentru pacientul minor aflat in evidenta proprie, medicul de familie elibereaza reprezentantului legal al acestuia, prescriptia medicala pe numele pacientului minor. Dupa eliberarea prescriptiei medicale, medicamentul iodura de potasiu 65 mg comprimate se ridica din farmaciile din lista prevazuta la art.1.

Art. 4 Farmaciile din lista prevazuta la art.1 elibereaza medicamentul iodura de potasiu 65 mg comprimate in mod gratuit, exclusiv in baza prescriptiei medicale emisa de medicul de familie in formatul original. Odata cu medicamentul iodura de potasiu 65 mg comprimate, farmaciile pun la dispozitia pacientului sau a apartinatorului si informatiile privind modul de administrare, conform Fisei informative pentru pacienti cu privire la medicamentul iodura de potasiu 65 mg comprimate, prevazuta in anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 5 La ridicarea din farmacie, persoanele semneaza Acordul pacientului privind administrarea tratamentului cu medicamentul iodura de potasiu 65 mg comprimate, prevazut in anexa nr. 3 la prezentul ordin. Acordul semnat se pastreaza in farmacie impreuna cu formularul original al prescriptiei medicale emisa de medicul de familie.

Art. 6 (1) Medicii de familie prescriu o singura data comprimatele de iodura de potasiu 65 mg pacientilor eligibili aflati in evidenta proprie precum si pacientilor eligibili care nu au medic de familie, utilizand formularul de reteta simpla tip PRF. Pentru pacientul minor, medicul de familie elibereaza reprezentantului legal al acestuia prescriptia medicala pe numele pacientului minor.

(2) Persoanele care nu au medic de familie, respectiv reprezentantii legali ai minorilor care nu au medic de familie se pot prezenta la orice cabinet de medic de familie si completeaza, in vederea obtinerii prescriptiei, declaratia pe propria raspundere prevazuta in anexa nr. 4, in fata medicului de familie.

Art. 7 In cazul pierderii prescriptiei medicale, medicul de familie elibereaza un duplicat, la solicitarea scrisa a pacientului pe numele caruia a fost eliberata prima prescriptie medicala sau pe numele minorului, dupa caz, mentionandu-se distinct pe formular “DUPLICAT”.

Art. 8 Perioada maxima de stocare a medicamentului iodura de potasiu 65 mg comprimate in farmaciile din lista prevazuta la art.1 este de 6 luni de la data receptiei. La finalul perioadei de 6 luni farmaciile din lista prevazuta la art.1 predau catre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti cantitatile ramase in stoc, precum si acordurile pacientului privind administrarea tratamentului si prescriptiile pe baza carora au eliberat medicamentul iodura de potasiu 65 mg comprimate, pe baza de proces verbal de predare-primire.

Art. 9 In primele 5 zile lucratoare ale fiecarei luni farmaciile din lista prevazuta la art.1 trimit catre directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti in raza careia se afla, o situatie care va cuprinde numarul de persoane carora le-au fost eliberate in baza prescriptiei medicale comprimate de iodura de potasiu 65 mg, precum si numarul de comprimate eliberate, conform modelului prevazut in anexa nr. 5.

Proiectul de Ordin postat in Transparenta Decizionala, poate fi vazut AICI.

Etichete: distribuire iodura de potasiu, iodura de potasiu farmacii, pastile de iod 65 mg