Metodologia pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea si distributia plasmei
Noutăți legislative: Abrogarea Ordinului ministrului sănătății nr.1008/2016 și publicarea Ordinului ministrului sănătății nr. 566/2020
Lansarea sistemului consolidat de monitorizare a disponibilitatii medicamentelor utilizate pentru tratarea infectiei COVID-19
Gestionarea discontinuitatilor pe piata farmaceutica
Eforturi sustinute pentru asigurarea continuitatii accesului la medicamente – plafonarea taxei clawback
ANMDMR: Certificat de conformitate CE falsificat
HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanatatii pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României
Prelungire norme metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru
Procedură privind obținerea autorizației de funcționare a unei unități farmaceutice
Legea farmaciei nr. 266/2008