Prelungire norme metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru
Procedură privind obținerea autorizației de funcționare a unei unități farmaceutice
Legea farmaciei nr. 266/2008
ORDIN nr. 444 din 25 martie 2019 pentru aprobarea Normelor privind înființarea, organizarea și funcționarea unităților farmaceutice
NORME din 25 martie 2019 privind înființarea, organizarea și funcționarea unităților farmaceutice